Μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 2020

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 2020

1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

3. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνοδευτική κατάσταση, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Κατεβάστε το έγγραφο

Μεταθέσεις-εκπαιδευτικών-πρωτοβαθμιας-2020

Πρόσβαση στην πλατφόρμα μεταθέσεων

teachers.minedu.gov.gr

Μεταθέσεις-εκπαιδευτικών-πρωτοβαθμιας-2020